راهنماي روان شناسي باليني اختلالات
راهنماي روان شناسي باليني اختلالات
قیمت: 350,000 ریال
خرید راهنماي روان شناسي باليني اختلالات
راهنماي روان شناسي باليني اختلالات
شرح محصول:
این مقاله ترجمه ای است از كتاب راهنماي روان شناسي باليني اختلالات، نوشته (پاتريشيا اي ريسيك، كانديس ام. مانسون، شيرين ال. ريزي) که توسط محمد اصلان پور ترجمه شده است.
در اين مقاله، يك سرباز آمريكايي در جنگ عراق، به يك زن باردار شليك مي كند و به دليل تصور بر تروريست بودن، او را مي كشد و به همين دليل دچار افسردگي شديد روحي و رواني مي شود، طوري كه خانواده او به اين ناراحتي او پي مي برند و سعي مي كنند كه مشكل او را حل كنند بنابراين او به يك روان شناس مراجعه مي كند و روان شناس با متوجه شدن مشكل او سعي مي كند كه طي 12 جلسه مشكل روحي و رواني او را درمان كند.
افسردگي سربازان آمريكايي در جنگ هاي افغانستان، عراق و ويتنام مهم ترين مشكل جامعه آمريكاست كه افراد بسياري را بخاطر اين مسائل هنوز هم از افسردگي هاي شديد روحي و رواني رنج مي برند.
سوانح ناخوشايند زندگي كه ساير افراد ناخودآگاه وارد آن مي شوند نيز در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته تا بتوان با راه حلي درست، اين افراد را دوباره به زندگي برگرداند.
 
اين مقاله از فصل دوم كتاب شروع مي شود، و در كل استرس هاي و افسردگي هاي ناشي از سوانح زندگي را مورد كاوش قرار مي دهد. سوانحي مانند مرگ عزيزان، تجاوز به عنف، خشم و خشونت،تصادفات رانندگي، اعمال خشونت باري كه افراد طي جريانات گوناگون زندگي مرتكب مي شوند، مهم ترين موضوع اين مقاله تحقيقاتي روان شناسي باليني است.
حذف خاطرات ناخوشايند از حافظه شخص و كمك به مقصرنبودن او در سوانح، كاري است كه روان شناسان از آن استفاده مي كنند تا شخص بيمار را درمان كنند تا دوباره به جريان زندگي برگردد. اين مقاله در 41 صفحه تنظيم شده است و مي تواند مقاله اي در خور توجه براي روان شناسان باليني تلقي شود.
 
این مقاله با فورمت MS WORD و مشتمل بر 41 صفحه می باشد.
 

عناوين كتاب شامل:


فصل 2
تشخيص
رواج
استرس پس از سانحه
ارزيابي
ارزيابي آسيب رواني
مصاحبه هاي تشخيص سانحه
خودگزارشي
ارزيابي رواني
درمان
انواع درمان پس از سانحه
آموزش برخورد با استرس
تكنيك هاي در معرض قرارگيري
شناخت درمان/بازسازي شناخت
درمان هاي تركيبي/مطالعات اضافي
روش پله/  MPE
درمان بررسي شناخت
جنبش چشم و حساسیت زدایی (EMDR)
ادله درمان
PTSD نظامي
جنسيت و قوميت
آسيب رواني جانشيني
مقاومت
افزايش قربانيان آسیب های روانی
درمان گروهي
مطالعه موردي
زمينه
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
تفكر مشكل
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه يازدهم
جلسه دوازدهم

محصول
راهنماي روان شناسي باليني اختلالات
تاریخ ثبت
1397/3/25
تاریخ به روز رسانی
1397/4/19
قیمت
350,000 ریال
فروشنده

خرید راهنماي روان شناسي باليني اختلالات سوال از فروشنده